Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

0421 ad2f 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawielebna wielebna

November 16 2017

loonatic
6533 5e67 500
Reposted fromkurorori kurorori viajoannna joannna
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viahumane humane
loonatic
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viainspirations inspirations

November 04 2017

0829 b6ed 500

chasingrainbowsforever:

Colors ~ Blue and Gold

Reposted fromthetemple thetemple vianatelle natelle

October 16 2017

loonatic

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viagabor gabor

October 13 2017

loonatic

September 26 2017

loonatic

August 26 2017

loonatic
3748 9d76 500
Reposted fromtgs tgs viawhattever whattever
loonatic
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashameonyoubitch shameonyoubitch

July 19 2017

loonatic
8737 9dc4
Reposted frompastainmy pastainmy viarandoom randoom

July 15 2017

1112 6b22 500

isabelcostasixties:

Gainsbourg family photographed by Gabrielle Crawford

Reposted fromcosmonauticall cosmonauticall
loonatic
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
Reposted fromtakaa takaa viaschulz23 schulz23
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaoutline outline
loonatic
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimmuff immuff

July 01 2017

3936 9e44
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viajoannna joannna
loonatic
3670 de33
Reposted fromflesz flesz viajoannna joannna

April 29 2017

loonatic
Reposted frombiru biru viastraycat straycat

April 16 2017

loonatic
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaolvide olvide

April 14 2017

loonatic
6866 9a0d
Reposted fromdusix dusix viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl