Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2018

loonatic
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapareidolie pareidolie
loonatic
2034 35e6 500

February 27 2018

loonatic
8569 6c1b
Reposted frominsidemysoul insidemysoul

February 25 2018

loonatic
loonatic
6617 f1fa 500
Reposted fromtfu tfu viakechness kechness
loonatic
4993 eca9
Reposted fromwabnicu wabnicu viaki-adi ki-adi
9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu viaparafina parafina

December 03 2017

0421 ad2f 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawielebna wielebna

November 16 2017

loonatic
6533 5e67 500
Reposted fromkurorori kurorori viajoannna joannna
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viahumane humane
loonatic
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viainspirations inspirations

November 04 2017

0829 b6ed 500

chasingrainbowsforever:

Colors ~ Blue and Gold

Reposted fromthetemple thetemple vianatelle natelle

October 16 2017

loonatic

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viagabor gabor

October 13 2017

loonatic

September 26 2017

loonatic

August 26 2017

loonatic
3748 9d76 500
Reposted fromtgs tgs viawhattever whattever
loonatic
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashameonyoubitch shameonyoubitch

July 19 2017

loonatic
8737 9dc4
Reposted frompastainmy pastainmy viarandoom randoom

July 15 2017

1112 6b22 500

isabelcostasixties:

Gainsbourg family photographed by Gabrielle Crawford

Reposted fromcosmonauticall cosmonauticall
loonatic
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
Reposted fromtakaa takaa viaschulz23 schulz23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl