Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

loonatic
Reposted frombiru biru viastraycat straycat

April 16 2017

loonatic
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaolvide olvide

April 14 2017

loonatic
6866 9a0d
Reposted fromdusix dusix viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

April 11 2017

loonatic
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaoll oll
6760 583d
Reposted fromclitoris clitoris viaoll oll

April 09 2017

loonatic
loonatic
8055 90e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadeszcz deszcz
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaveridiana veridiana

April 02 2017

loonatic
Przyzwyczajony do swojej samotności człowiek zalepia się w swoim mieszkanku wraz z tonami swoich bambetli, ubrań i książek, tworzy wokół siebie twierdzę przedmiotów i nawyków, z której wyjście jest coraz bardziej niemożliwe; każda osoba, która pojawi się w tej graciarni staje się intruzem, nieproszonym gościem, który jedyne co robi, to brudzi, przestawia przedmioty, a przede wszystkim, jest cały czas, irytująco obecny.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromperseweracje perseweracje viadlaczegonie dlaczegonie

March 30 2017

loonatic
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashameonyoubitch shameonyoubitch

March 12 2017

loonatic
1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper viasplendiid splendiid
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

8097 6f88

A day will come when I scroll past a Van Gogh painting. But it is not today.

March 07 2017

loonatic
7321 5dcf 500
Reposted fromovtza ovtza viawrite-url-here write-url-here

March 05 2017

7164 0568
Reposted fromasteroid-blues asteroid-blues viaelavator elavator
loonatic
8146 2286

February 21 2017

loonatic
loonatic
6194 f93d

July 09 2015

loonatic
2957 4bb7 500

June 19 2015

loonatic
2211 b613
Reposted fromwaplue waplue viawkratekoszula wkratekoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl